STRUKE:

idealni plin

idealni plin, plin koji bi strogo slijedio osnovne plinske zakone i opću plinsku jednadžbu, tj. idealizirane međusobne ovisnosti tlaka, volumena i temperature. Takvo ponašanje idealnoga plina proizlazi iz kinetičke teorije plinova i temelji se na sljedećim pretpostavkama: plin se sastoji od mnoštva identičnih čestica (atoma ili molekula) koje se gibaju potpuno slobodno; ukupni volumen svih čestica zanemarivo je malen prema volumenu što ga plin ispunjava; međudjelovanje čestica svodi se samo na savršeno elastične sudare. Nepolarni realni plinovi (plemeniti plinovi, vodik, dušik, kisik i dr.) približavaju se toj predodžbi na dovoljno visokim temperaturama i niskim tlakovima, kada relativno velike udaljenosti među česticama i njihova velika brzina gibanja sprječavaju međusobno djelovanje. (→ plin)

idealni plin. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 16.1.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=26903>.