rendgensko zračenje

ilustracija
RENDGENSKO ZRAČENJE, rendgenska cijev - 1. stakleni izolator, 2. zaslon za fokusiranje, 3. antikatoda (anoda), 4. voda za hlađenje, 5. rendgenske zrake, 6. prozor, 7. metalno kućište, 8. katoda

rendgensko zračenje, elektromagnetski valovi valnih duljina od 0,001 do 10 nm. Nastaje u rendgenskoj cijevi kada brzi elektroni udaraju u metalnu anodu ili u drugim uređajima (npr. betatronu i sinkrotronu) ili prirodnim procesima u svemiru. Otkrio ga je Wilhelm Conrad Röntgen 1895. Röntgen je proučio i opisao širenje zračenja u električnom i magnetskom polju, njegovo djelovanje na fotografsku ploču, izazivanje fluorescencije na nekim tvarima te izvanrednu prodornost. Max von Laue je 1912. pokazao da rendgensko zračenje nakon ogiba na kristalu stvara slične ogibne slike kao što ih stvara svjetlost nakon prolaska kroz optičku rešetku. Najkraće valne duljine rendgenskoga zračenja zalaze u područje gama-zračenja, a najdulje graniče s ultraljubičastim zračenjem.

Primjena rendgenskog zračenja većinom se zasniva na prodiranju zračenja kroz tvar. Što su atomi neke tvari veće mase, to jače apsorbiraju rendgensko zračenje: olovo jače nego aluminij, kalcij u kostima jače nego ugljik, kisik i vodik u mišićima. To se svojstvo primjenjuje kako bi se učinila vidljivom unutrašnjost tijela.

Rendgensko zračenje rabi se u medicini, znanosti i industriji. S pomoću rendgenskoga zračenja snima se unutrašnjost ljudskoga tijela (→ radiologija, medicinska; dijaskopija; tomografija) i uništavaju se abnormalne stanice, npr. pri liječenju raka (→ radioterapija). Ogib rendgenskih zraka u kristalima služi za strukturnu analizu kristala, molekula i teksture materijala (→ defektoskopija; rendgenska strukturna analiza). S pomoću karakteristične emisije i apsorpcije rendgenskoga zračenja identificiraju se kemijski elementi i upoznaje struktura atoma (→ spektroskopija). Rendgensko zračenje pristiglo iz svemira omogućava stjecanje spoznaja o koronama zvijezda, pulsarima, crnim rupama i aktivnim galaktikama (→ rendgenska astronomija).

rendgensko zračenje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 20.8.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=52438>.