mjerno osjetilo
mjerno osjetilo (senzor), element mjernoga sustava koji je u izravnom kontaktu s mjerenom veličinom ...

bimetalna vrpca
bimetalna vrpca (bi- + metal), vrpca načinjena spajanjem po duljini dviju vrpci od različitih metala. ...

bolometar
bolometar (grč. βολή: izbačaj; zraka + metar), vrlo osjetljiv instrument za otkrivanje i mjerenje energije ...

element
element (lat. elementum: počelo). 1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak ...

Nicholson, Seth Barnes
Nicholson [nikəlsən], Seth Barnes, američki astronom (Springfield, Illinois, 12. XI. 1891 – Los Angeles, ...

pretvornik
pretvornik, uređaj koji pretvara signale iz jednog oblika u drugi, uz poznat odnos između ulaznog i ...

senzor
senzor (njem. Sensor, engl. sensor, prema lat. sensus: osjećanje; osjećaj; osjetilo) → mjerno osjetilo ...

Bošković, Ruđer Josip
Bošković, Ruđer Josip, hrvatski znanstvenik i filozof (Dubrovnik, 18. V. 1711 – Milano, 13. II. 1787). ...

električna mjerenja
električna mjerenja, mjerenja raznovrsnih električnih i neelektričnih veličina električnim mjernim postupcima. ...

manometar
manometar (franc. manomètre, prema grč. μανός: tanak, rijedak + -metar) (tlakomjer), naprava za mjerenje ...

upit: mjerno-osjetilo; pronađenih odgovora: 17; vrijeme izvršavanja upita: 20 ms