struka(e): strane riječi | elektrotehnika | fizika | kemija

element (lat. elementum: počelo).

1. U svakidašnjoj uporabi: a) sastavni dio neke cjeline, sastojak (elementi svijesti, fonetski elementi, elementi kulture); b) obično u množini: osnove, početni, osnovni podatci, temeljna građa (elementi matematike, glazbe, tehnike itd.); c) pripadnik neke zajednice, često u negativnom kontekstu (neprijateljski element); d) prirodna sila, nepogoda.

2. U matematici, veličina koja je potrebna da se izvrši neka matematička operacija, npr. neutralni element. U teoriji skupova, član skupa, npr. skup S = {a1, …, an} sastoji se od elemenata a1, …, an. U teoriji grupa, član grupe. U geometriji, sastavni dio koji definira geometrijski objekt, npr. element trokuta, element kružnice, dodirni element krivulje, beskonačno daleki element.

3. U astronomiji, fizici, meteorologiji, podatak, vrijednost, veličina koja je potrebna da se prikaže ili izračuna neko stanje ili proces, npr. element Zemljina magnetskoga polja, meteorološki element, element putanje.

4. U kemiji → kemijski elementi

5. U elektrotehnici, dio električnoga strujnog kruga, sklopa, uređaja ili mreže, npr. električna zavojnica, električni kondenzator, mjerno osjetilo, fotodetektor; pretvornik nekoga drugog oblika energije u električnu npr. električni članakfotoelement, galvanski članak, termoelement. U poluvodičkoj elektronici poluvodički elektronički elementi, npr. dioda, fotodioda, fotootpornik i tranzistor. (→ elektronika)

Citiranje:

element. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 21.4.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/element>.