Upit Newton Isaac, pronađeno natuknica: 30

Newton, Isaac

Newton [nju:tn], Isaac, engleski fizičar, matematičar i astronom (Woolsthorpe, 25. XII. 1642 – Kensington, ...

akustika

akustika (prema grč. ἀϰουστıϰός: slušni), grana fizike koja se bavi proučavanjem nastajanja, širenja ...

astronomija

astronomija (grč. ἀστρονομία: zvjezdoznanstvo), znanost o svemirskim tijelima i pojavama u svemiru te ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomizam

atomizam, filozofski pogled nastao u antičkoj Grčkoj kao rezultat razmišljanja o granicama djeljivosti ...

Brewster, David

Brewster [bru:'stə], David, škotski fizičar (Jedburgh, 11. XII. 1781 – Allerby, 10. II. 1868). Diplomirao ...

čestična teorija svjetlosti

čestična teorija svjetlosti (korpuskularna teorija), teorija zasnovana na pretpostavci da se svjetlost ...

dalekozor

dalekozor, optički instrument za promatranje udaljenih predmeta, koji se kroz njega vide pod većim vidnim ...

diferencijalni račun

diferencijalni račun, područje matematičke analize koje ispituje funkcije koristeći se njihovim derivacijama, ...

dinamika

dinamika (prema grč. δυναμıϰός: snažan, jak; pokretljiv, od δύναμıς: sila, snaga). 1. Grana mehanike ...

(1)  2  3