Upit Rumunjska, pronađeno natuknica: 194

Rumunjska

Rumunjska (România), država u jugoistočnoj Europi; obuhvaća 238 391 km2. Na sjeveru (362 km) i jugoistoku ...

Abdul Hamid II.

Abdul Hamid II. (tur. Abdülhamit [abdylhami't]), osmanski sultan (Carigrad, 21. IX. 1842 – Carigrad, ...

Adameşteanu, Gabriela

Adameşteanu [adamešteạ'nu], Gabriela, rumunjska književnica (Târgu Ocna, 1. IV. 1942). Pripada naraštaju ...

Ady, Endre

Ady [α'di], Endre, madžarski književnik (Érmindszent, 22. XI. 1877 – Budimpešta, 27. I. 1919). Pisao ...

Alba Iulia

Alba Iulia [a'~ iu'~] (madžarski Gyulafehérvár, njemački Karlsburg, od IX. do XI. st. slavenski Bălgrad), ...

antanta

antanta (franc. entente: sporazum), sporazum između dviju ili više država radi postizanja određenog ...

Antarktika

Antarktika, kontinent oko Južnoga Zemljina pola; obuhvaća 13 176 727 km2, sa susjednim otocima 14 107 637 km2. ...

Arad

Arad [a'~], grad u sjeveroistočnom Banatu, Rumunjska; 185 475 st. (1996), uglavnom Madžara. Leži na ...

Arany, János

Arany [α'rαń], János, madžarski pjesnik i prevoditelj (Nagyszalonta, danas Salonta, Rumunjska, 2. III. 1817 ...

Arumunji

Arumunji (rum. Arămânĭ < lat. Romāni), etnička zajednica u jugoistočnoj Europi, potomci romaniziranoga ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >