Upit Rumunjska, pronađeno natuknica: 193

Tauffer, Emil

Tauffer [tạu'fer], Emil, madžarski pravnik (Koloszvár, danas Cluj-Napoca, Rumunjska, 13. IV. 1845 – ...

Tisa

Tisa (madžarski Tisza), najveći lijevi pritok Dunava, dug 966 km, porječje obuhvaća 157 220 km2. Sastoji ...

Tóth, Árpád

Tóth [to:t], Árpád, madžarski pjesnik (Arad, Rumunjska, 14. IV. 1886 – Budimpešta, 7. XI. 1928). Pripada ...

Transilvanija

Transilvanija (Erdelj i Sedmogradska, rum. Transilvania, Ardeal, madž. Erdély, njem. Siebenbürgen), ...

trešnja

trešnja (Prunus avium), voćka iz por. ruža (Rosaceae), potpor. Pruniodeae. Stablo visoko do 35 m; bijeli ...

Trojni pakt

Trojni pakt, vojno-politički savez što su ga sklopile Njemačka, Italija i Japan 27. IX. 1940. u Berlinu ...

Trojni savez

Trojni savez. 1. Vojno-politički savez Nizozemske, Engleske i Švedske sklopljen u Hagu 23. I. 1668. ...

Turcu, Marin

Turcu [tu'rku], Marin, baletni plesač, koreograf i pedagog (Chechiş kraj Cluja, Rumunjska, 26. III. 1945). ...

Turda

Turda [tu'~] (madžarski Torda, njemački Thorenburg), grad u Transilvaniji, sjeverozapadna Rumunjska; ...

Ukrajina

Ukrajina (Україна), država u istočnome dijelu Europe, uz Crno i Azovsko more. Graniči s Rusijom na sjeveroistoku ...

|<  <  11  12  13  14  15  16  17 (18)  19  20