Upit konstanta, pronađeno natuknica: 137

harmonička sila

harmonička sila (harmonijska sila, elastična sila), sila koja se povećava kada se sustav ili dio sustava ...

Heisenbergove relacije neodređenosti

Heisenbergove relacije neodređenosti [hại'zənbεrk~] (po Werneru Karlu Heisenbergu), temeljne relacije ...

hidrostatska ravnoteža

hidrostatska ravnoteža (hidro- + -statski) (hidrostatička ravnoteža), stanje fluida u kojem je zbroj ...

hipsometrijska jednadžba

hipsometrijska jednadžba (grč. ὕψος: visina + -metrijski), jednadžba za određivanje nadmorske visine ...

Hookeov zakon

Hookeov zakon [huk~] (po Robertu Hookeu), fizikalni zakon koji opisuje ovisnost promjene oblika čvrstoga ...

HR-dijagram

HR-dijagram (Hertzsprung-Russellov dijagram [hε'ɹdsbruŋ rʌ'səl~]), grafički prikaz ovisnosti snage zračenja, ...

Hubbleov zakon

Hubbleov zakon [hʌbl~], prema Edwinu Powellu Hubbleu, matematički opis širenja svemira prema kojem je ...

integral

integral (prema kasnolat. integralis: sastavni, cjelovit, od klas. lat. integer: netaknut, čitav) (znak ...

integralni račun

integralni račun, dio infinitezimalnog računa u kojem se proučavaju metode izračunavanja vrijednosti ...

jakost gravitacijskoga polja

jakost gravitacijskoga polja (znak g), vektorska fizikalna veličina koja opisuje gravitacijsko polje, ...

|<  1  2  3  4  5  6 (7)  8  9  10  >