Upit optika, pronađeno natuknica: 26

optika

optika (prema grč. ὀπτιϰὴ [τέχνη]: [znanost] o vidu), grana fizike koja se bavi svojstvima i širenjem ...

optika atmosfere

optika atmosfere (atmosferska optika), grana fizike koja proučava pojave nastale lomom, odbijanjem, ...

adaptivna optika

adaptivna optika, prilagodljiv optički sustav teleskopa, laserskih komunikacijskih sustava i dr. kojim ...

atmosferska optika

atmosferska optika →  optika atmosfere ...

atomska optika

atomska optika, grana atomske i molekularne fizike u kojoj se primjenom međudjelovanja atoma i laserske ...

elektronska optika

elektronska optika, grana fizike koja se bavi upravljanjem snopom elektrona s pomoću električnoga i ...

geometrijska optika

geometrijska optika, dio optike u kojem se proučavaju pojave pravocrtnoga širenja svjetlosti (npr. svojstva ...

atom

atom (grč. ἄτομος: nedjeljiv), osnovni djelić, najmanji dio na koji tvar može biti rastavljena bez otpuštanja ...

atomska i molekularna fizika

atomska i molekularna fizika, grana fizike koja se bavi istraživanjem strukture atoma i atomske strukture ...

disperzija

disperzija (lat. dispersio: rasap, raspršenje, rasipanje). 1. U fizici, razlaganje složene (npr. bijele) ...

(1)  2  3