struka(e): fizika
ilustracija
ADIJABATA, prikaz Carnotova kružnoga procesa u p, V dijagramu

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu pri adijabatskome procesu. Za idealni plin opisana je Poissonovim jednadžbama: pVϰ = konst., TVϰ–1 = konst. i Tϰp1–ϰ = konst., gdje je p tlak, V volumen, a ϰ adijabatski koeficijent plina. Primjerice, Carnotov kružni proces u p, V dijagramu prikazuje se s pomoću dvije adijabate i dvije izoterme, a prikaz Clausius-Rankineova procesa sadrži jednu adijabatu.

Citiranje:

adijabata. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 14.6.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/adijabata>.