struka(e): fizika
ilustracija
ELEKTRIČNO POLJE, presjek kroz polje dvaju istoimenih naboja

električno polje, prostor u kojem električne sile djeluju na čestice nabijene električnim nabojem. Jakost i smjer djelovanja električnog polja opisuje veličina jakost električnoga polja. Pojam je uveo Michael Faraday. Može se predočiti električnim silnicama. U elektrostatskim prilikama unutar vodljivoga (npr. metalnog) tijela nema električnoga polja, a čestice nabijene električnim nabojem zadržavaju se samo na njegovoj površini, gdje miruju. Kada čestice nabijene električnim nabojem miruju ili se gibaju jednolikom brzinom, električno polje može se promatrati zasebno i neovisno o magnetnom polju. No ako se električno i magnetsko polje mijenjaju, onda se moraju promatrati zajedno kao elektromagnetsko polje. Klasičnu teoriju elektromagnetskih polja postavio je James Clerk Maxwell. (→ elektromagnetizam; elektrostatika)

Citiranje:

električno polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 15.7.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/elektricno-polje>.