struka(e): fizika

međudjelovanje (interakcija), u fizici, utjecaj jednoga fizikalnoga sustava na drugi koji dovodi do promjena stanja i gibanja; izmjena energije između dviju čestica ili između čestice i polja sile.

Gravitacijsko međudjelovanje sustavno je opisao Isaac Newton u XVII. st. Uvijek je privlačno, pojavljuje se između svih čestica i tijela koja imaju masu, a odgovorno je za pad jabuke sa stabla, za gibanje planeta oko Sunca i za nastanak crnih rupa.

Elektromagnetsko međudjelovanje znanstveno je opisao James Clerk Maxwell u XIX. st. Pojavljuje se između svih tijela i čestica koji imaju električni naboj. Privlačno je za različito naelektrizirana tijela i čestice i za različite polove magneta, a odbojno za tijela naelektrizirana istim nabojem i za iste polove magneta. Odgovorno je za fizička i kemijska svojstva tvari, za svjetlost, za funkcioniranje kućanskih aparata.

Jaka i slaba međudjelovanja otkrivena su u jezgrama atoma u XX. st. Jako međudjelovanje povezuje kvarkove u nukleonu i nukleone u jezgri atoma. Slabo međudjelovanje pokazuje se u raspadanju neutrona i radioaktivnom beta-raspadu.

Složena međudjelovanja uzrokovana su četirima temeljnim međudjelovanjima: elektromagnetskim i slabim međudjelovanjem (ujedinjenim u elektroslaboj teoriji), jakim međudjelovanjem te gravitacijom.

Citiranje:

međudjelovanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 28.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/medjudjelovanje>.