TRAŽI DALJE:
STRUKE:

elastičnost

elastičnost (franc. élasticité: rastezljivost, gipkost < znanstveni lat. elasticitas, od grč. ἐλαύνεıν: gurati; vući).

1. Svojstvo čvrstih tijela da pod utjecajem vanjske sile mijenjaju svoj oblik ili volumen i da se, nakon prestanka njezina djelovanja, vraćaju u prvotan oblik. Povezanost naprezanja i deformaciju tijela opisuje Hookeov zakon.

2. U prenesenom značenju, gipkost, okretnost, spretnost pri radu i kretanju; lakoća u prilagođivanju različitim mišljenjima i stavovima (u pozitivnom i u negativnom smislu).

3. U ekonomiji mjeri intenzitet promjene ovisne varijable po jedinici proporcionalne promjene neovisne varijable. Govori se o raznim vrstama elastičnosti: elastičnost potražnje u odnosu na cijene, elastičnost potražnje u odnosu na dohodak, elastičnost troškova u odnosu na obujam proizvodnje, elastičnost proizvodnje u odnosu na količinu upotrijebljenih faktora, elastičnost uvoza i izvoza itd. Elastičnost supstitucije izražava intenzitet promjene ovisne varijable y na promjene neovisne varijable x, ako varijabla y označava faktor koji može supstituirati faktor označen varijablom x (npr. supstitucija rada kapitalom, supstitucija potrošnje proizvoda x proizvodom y i sl.).

Citiranje:
elastičnost. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 2. 4. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17530>.