STRUKE:

hamiltonijanski sustav

hamiltonijanski sustav (po Williamu Rowanu Hamiltonu), dinamički sustav za koji se jednadžbe gibanja mogu izvesti iz skalarne funkcije koordinata, količine gibanja i vremena, Hamiltonove funkcije H (p1,…, qnp1,…, pnt), koristeći se Hamiltonovim jednadžbama pi = –∂H/∂qi, qi = ∂H/∂qi. Hamiltonijanski sustavi nisu disipativni (tj. energija im je očuvana), pa se tijekom vremenske evolucije ne mijenja ploština pripadne površine faznoga prostora. Pritom do pojave kaosa dolazi iterativnim ponavljanjem rastezanja i savijanja volumnih elemenata u faznom prostoru.

Citiranje:
hamiltonijanski sustav. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 25. 2. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=24262>.