Sinjsko polje

Sinjsko polje, najveće polje Dalmatinske zagore; obuhvaća 64 km². Leži na visini od 295 m do 301 m. Poljem teče rijeka Cetina. Česte su inverzije temperature. Uzgoj kukuruza, ječma, pšenice, kupusa, vinove loze i dr.; stočarstvo. Športska zračna luka. Poljem prolazi cesta Split–Knin i njezin odvojak za Imotski (Brnaze–Imotski). Naselja leže na rubovima; najveće Sinj (11 468 st., 2001), zatim Brnaze (3223 st.), Otok (3138 st.) i Trilj (2381 st.).

Citiranje:
Sinjsko polje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=56185>.