TRAŽI DALJE:
STRUKE:

moment sile

moment sile (zakretni moment) (znak M), vektorska fizikalna veličina koja opisuje uzrok kutne akceleracije; vektorski umnožak sile F i kraka sile r, dakle: M = F × r. Može se izraziti kao umnožak momenta inercije I i kutne akceleracije tijela α, dakle: M = I α i kao derivacija kutne količina gibanja L po vremenu: M = dL/dt. Mjerna je jedinica momenta sile njutn metar (N m).

Citiranje:
moment sile. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 1. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69731>.