STRUKE:

molekularne rotacije

ilustracija
MOLEKULARNE ROTACIJE, molekularne rotacije ugljikova dioksida

molekularne rotacije, kružna gibanja molekula plina koje imaju stalni električni dipolni moment. Način vrtnje molekule ovisi o njezinu momentu inercije, a moment inercije ovisi o prostornom rasporedu atoma molekule. Primjerice, dvoatomne molekule mogu rotirati oko osi koja prolazi kroz središte mase i okomita je na međunuklearnu os (spojnicu dviju atomskih jezgara). Energijske su razine molekularnih rotacija točno određene, a prijelaz između razina može se dogoditi jedino ako molekula emitira ili apsorbira foton energije jednak razlici dviju rotacijskih energijskih razina. (→ molekularne vibracije; rotacijski spektar; stupanj slobode)

Citiranje:
molekularne rotacije. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 22. 9. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=69920>.