STRUKE:

fazni prijelazi

fazni prijelazi, promjene stanja pojedine faze (elementarne, spoja, eutektičke smjese, peritektičkog spoja i sl.) pri promjeni temperature. Razlikuju se fazni prijelazi I. vrste, kod kojih su u stanju ravnoteže slobodne entalpije u obje faze jednake po vrijednosti, ali se pritom entropija i volumen skokovito mijenjaju, i fazni prijelazi II. vrste, kod kojih se u stanju ravnoteže ne mijenjaju ni entalpija, ni entropija, ni volumen. U fazne prijelaze I. vrste spadaju npr. taljenje, isparavanje i sublimacija, a u fazne prijelaze II. vrste prijelazi kod kojih npr. tvari gube feromagnetička svojstva, pojava supravodljivosti, procesi razlaganja i stvaranja međumetalnih spojeva u čvrstoj fazi itd. (→ fazni dijagram; fazno pravilo)

Citiranje:
fazni prijelazi. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 10. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=19104>.