TRAŽI DALJE:
STRUKE:

adijabata

ilustracija
ADIJABATA, prikaz Carnotova kružnoga procesa u p, V dijagramu

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu pri adijabatskome procesu. Za idealni plin opisana je Poissonovim jednadžbama: pVϰ = konst., TVϰ–1 = konst. i Tϰp1–ϰ = konst., gdje je p tlak, V volumen, a ϰ adijabatski koeficijent plina. Primjerice, Carnotov kružni proces u p, V dijagramu prikazuje se s pomoću dvije adijabate i dvije izoterme, a prikaz Clausius-Rankineova procesa sadrži jednu adijabatu.

Citiranje:
adijabata. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 7. 12. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70253>.