Upit Arhimed, pronađeno natuknica: 18

Arhimed

Arhimed (grč. Ἀρχıμήδης, Arkhimḗdēs), najveći matematičar i fizičar antičkog doba (Sirakuza, 287. pr. Kr. ...

Aleksandrijski muzej i knjižnica

Aleksandrijski muzej i knjižnica. Pod Aristotelovim utjecajem utemeljio je Ptolemej I. Soter 290. pr. Kr. ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

geometrija

geometrija (geo- + -metrija), grana matematike koja u svojoj izvornoj problematici proučava položaj, ...

globus

globus (latinski: kugla), predodžba sferna oblika i prostorne stvarnosti Zemlje (geografski globus), ...

infinitezimalni račun

infinitezimalni račun, zajednički naziv za diferencijalni i integralni račun. Te dvije matematičke grane ...

integralni račun

integralni račun, dio infinitezimalnog računa u kojem se proučavaju metode izračunavanja vrijednosti ...

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

mehanika

mehanika (kasnolat. mechanica: strojarstvo < grč. μηχανιϰὴ [τέχνη]: umijeće strojogradnje, od μηχανιϰός: ...

mehanizam

mehanizam (engl. mechanism, prema grč. μηχανή: stroj), mehanička naprava ili njezin dio koji se sastoji ...

(1)  2