Upit Bizant, pronađeno natuknica: 87

Bizant

Bizant ili Bizantsko Carstvo, istočni dio Rimskoga Carstva nakon njegove konačne podjele 395. Povijest. ...

Aachenski mir

Aachenski mir. 1. Mir sklopljen 12. I. 812. u Aachenu između Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela ...

Afrika

Afrika, po veličini drugi kontinent na Zemlji. Ime mu potječe od Rimljana, koji su Afrikom (lat. Africa, ...

Agrigento

Agrigento [agri62721ε'nto] (do 1927. Girgenti [62721ir62721ε'nti]), grad i upravno središte istoimene pokrajine, ...

Alžir (država)

Alžir (Al-Ğumhūrīyyat al-Ğazā’iriyyat al-Dimuqrāṭiyyatt ašl-Šabiyyat [al62721umhu:ri'j:a al62721aza:63308iri'j:a ...

Andronik II. Paleolog

Andronik II. Paleolog (grč. Ἀνδρόνıϰος Παλαıολόγος, Andrόnikos Palaiológos), bizantski car od 1282. ...

Andronik III. Paleolog

Andronik III. Paleolog (grč. Ἀνδρόνıϰος Παλαıολόγος, Andrόnikos Palaiolόgos), bizantski car (Carigrad, ...

Annaba

Annaba [anaba'] (‘Annāba, prije Bône [bo:n]), glavni grad istoimene pokrajine i luka na obali Sredozemnoga ...

Anti

Anti, plemenski savez koji prvi put spominje vizigotski povjesničar Jordanes u vezi s prodorom Huna ...

Arapi

Arapi, narodi semitskog podrijetla nastanjeni na poluotoku Arabiji, odakle su se raširili po jugozapadnoj ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9