Upit Elementi, pronađeno natuknica: 670

Elementi

Elementi (grč. Στοıχεῖα), matematički spis koji je Euklid objavio oko 300. pr. Kr. u 13 knjiga. U njima ...

elementi strojeva

elementi strojeva, u užem smislu, gotovi, ugradivi dijelovi stroja za izradbu kojih nije potrebno montažno ...

beskonačno daleki elementi

beskonačno daleki elementi, u geometriji, elementi (točke, pravci, ravnine) kojima se nadopunjuje euklidski ...

dodirni elementi

dodirni elementi, četiri osnovna elementa koja pripadaju svakoj točki krivulje u ravnini s obzirom na ...

florni elementi

florni elementi, skupine biljnih svojti nekoga područja razvrstane po određenom biljnogeografskom gledištu. ...

fotoelektrični elementi

fotoelektrični elementi, električni i elektronički elemenati u kojima se svjetlost (i blisko elektromagnetsko ...

geomagnetski elementi

geomagnetski elementi →  magnetizam zemlje ...

halkogeni elementi

halkogeni elementi (grč. χαλϰός: bakar + -gen), kemijski elementi 16. skupine periodnoga sustava: kisik ...

halogeni elementi

halogeni elementi (grč. ἅλς, genitiv ἁλός: sol + -gen), kemijski elementi 17. skupine periodnog sustava: ...

kemijski elementi

kemijski elementi, skup svih atoma s istim atomskim ili rednim brojem, tj. s istim brojem protona u ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|