Upit adijabata, pronađeno natuknica: 1

adijabata

adijabata (prema grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), krivulja koja opisuje ovisnost tlaka o volumenu ...