Upit astroida, pronađeno natuknica: 6

astroida

astroida (astro- + -id), algebarska ravninska krivulja šestog reda s četirima šiljcima koju opisuje ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

evoluta

evoluta i evolventa (prema lat. evolvere: odmatati), dvije ravninske krivulje (L i L1) koje nastaju ...

hipocikloida

hipocikloida (hipo-1 + cikloida), ravninska krivulja koju opisuje točka T neke kružnice k, ako se kružnica ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...

šiljak

šiljak, vrlo oštar vrh. U matematici, kraj vektora, ili jedna od singularnih točaka u kojima graf funkcije ...