Upit induktivnost, pronađeno natuknica: 9

induktivnost

induktivnost (električni induktivitet) (znak L), fizikalna veličina koja opisuje svojstvo električnoga ...

električna zavojnica

električna zavojnica (induktivni otpornik), električni vodič načinjen od izolirane žice, smotan u spiralu ...

električni otpor

električni otpor (znak R), fizikalna veličina koja opisuje utjecaj vrste tvari, duljine i debljine otpornika, ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

henri

henri (međunarodni naziv henry, po Josephu Henryju) (znak H), mjerna jedinica induktivnosti, izvedena ...

L

L. 1. Šesnaesto slovo hrvatske i jedanaesto latinske abecede, za likvidu /l/, silabičkoga imena el. ...

reaktancija

reaktancija (prividni ili jalovi električni otpor) (engl. reactance) (znak X), električni otpor protjecanju ...

rezonancija

rezonancija (kasnolat. resonantia: odjek, odzvuk). 1. U fizici, titranje fizikalnoga sustava koje nastupa ...

samoindukcija

samoindukcija, pojava inducirane električne struje u električnome vodiču kojim teče promjenljiva električna ...