Upit oscilator, pronađeno natuknica: 19

oscilator

oscilator (njem. Oszillator, franc. oscillateur, prema lat. oscillare: njihati se). 1. U fizici, fizikalni ...

akcelerator čestica

akcelerator čestica, uređaj u kojem se električki nabijene čestice (elektroni, protoni, ioni itd.) stalnim ...

atomski sat

atomski sat, uređaj za mjerenje vremenskih intervala mjerenjem frekvencije onoga elektromagn. zračenja ...

Barkhausen, Heinrich

Barkhausen [ba'rkhauzən], Heinrich, njemački fizičar (Bremen, 2. XII. 1881 – Dresden, 20. II. 1956). ...

De Forest, Lee

De Forest [də fɔ:'rist], Lee, američki elektroničar (Council Bluffs, Iowa, 26. VIII. 1873 – Hollywood, ...

dioda

dioda (di- + [elektr]oda), elektronički element s dvjema elektrodama kojemu električna vodljivost izrazito ...

energijske svojstvene vrijednosti

energijske svojstvene vrijednosti, vrijednosti ukupne energije E nekoga dinamičkoga sustava koje pripadaju ...

energijsko stanje

energijsko stanje, stanje fizikalnoga sustava definirano njegovom ukupnom energijom (planetni sustav, ...

faktor dobrote

faktor dobrote (Q-faktor, dobrota) (znak Q), fizikalna veličina koja opisuje rezonantna svojstva titrajnoga ...

harmoničko titranje

harmoničko titranje, titranje tijela ili čestice pod djelovanjem harmoničke sile. Sustav koji titra ...

(1)  2