Upit radioaktivnost, pronađeno natuknica: 19

radioaktivnost

radioaktivnost (radio- + aktivnost), spontano emitiranje alfa-česticȃ i beta-česticȃ iz tvari, često ...

aerologija

aerologija (aero- + -logija), dio meteorologije koji se bavi istraživanjem fizikalnih i kemijskih procesa ...

Curie-Skłodowska, Maria

Curie-Skłodowska [kyʀi' skłodo'fska], Maria, francuska kemičarka i fizičarka poljskog podrijetla (Varšava, ...

Eyring, Henry

Eyring [ẹi'riŋ], Henry, američki fizikalni kemičar (Colonia Juárez, Chihuahua, Meksiko, 20. II. 1901 ...

Fajans, Kasimir

Fajans [fa'~], Kasimir, američki fizičar i kemičar poljskoga podrijetla (Varšava, 27. V. 1887 – Ann ...

fizika

fizika (grč. φυσıϰή, od φυσıϰός: prirodan, naravan), prirodna znanost koja se bavi materijom, gibanjem, ...

gama-zračenje

gama-zračenje (γ-zrake), elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije, koji nastaju prilikom ...

Goldschmidt, Victor Moritz

Goldschmidt [gɔ'ltšmit], Victor Moritz, norveški mineralog, petrolog i geokemičar (Zürich, 27. I. 1888 ...

Hahn, Otto

Hahn [ha:n], Otto, njemački nuklearni kemičar (Frankfurt na Majni, 8. III. 1879 – Göttingen, 28. VII. 1968). ...

Hess, Victor Francis

Hess [hεs], Victor Francis, američki fizičar austrijskog podrijetla (Schloss Waldstein, 24. VI. 1883 ...

(1)  2