magnetski tok

magnetski tok (znak Φ), fizikalna veličina određena skalarnim produktom magnetske indukcije B i plohe ploštine S kroz koju taj tok prolazi ΦB = ∫∫B dS, tj. za homogeno magnetsko polje i ravninski geometrijski lik ploštine S, Φ = B S. Pojednostavljeno gledano, magnetski tok kroz neku ploštinu razmjeran je broju silnica koje prolaze kroz tu ploštinu. Mjerna je jedinica magnetskoga toka veber (Wb = T m² = V s).

magnetski tok. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.10.2018. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38058>.