magnetska indukcija

magnetska indukcija (gustoća magnetskog toka) (znak B), vektorska fizikalna veličina koja opisuje magnetsko polje i određuje Lorentzovu silu kojom magnetsko polje djeluje na električki nabijenu česticu u gibanju, umnožak je magnetske permeabilnosti sredstva μ i jakosti magnetskoga polja H, tj. B = μ H. Mjerna je jedinica magnetske indukcije tesla (T = Wb/m²). (→ magnetski tok)

magnetska indukcija. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 17.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=38050>.