Upit kontinuitet, pronađeno natuknica: 108

kontinuitet

kontinuitet (njem. Kontinuität < kasnolat. continuitas: nastavnost, neprekidnost). 1. Produljivanje ...

Akademija

Akademija (grčki Ἀϰαδήμεıα, Akadḗmeia ili Ἀϰαδημία, Akademía), filozofska škola koju je u Ateni 387. pr. Kr. ...

akumulacija

akumulacija (latinski accumulatio), prikupljanje, sabiranje, gomilanje određenih dobara, novčanih sredstava ...

Andrić, Ivo

Andrić, Ivo, književnik (Travnik, 9. X. 1892 – Beograd, 13. III. 1975). Već u ranome djetinjstvu upoznaje ...

anus

anus (lat.: krug, prsten), lat. naziv za čmar. – Anus praeternaturalis (umjetni anus), operativno načinjen ...

apstraktna umjetnost

apstraktna umjetnost (engl. non-objective art, franc. art abstrait, njem. gegenstandslose Kunst, tal. ...

Ashihara Joshinobu

Ashihara [aši~] Yoshinobu, japanski arhitekt i stručni pisac (Tokyo, 7. VII. 1918 – Tokyo, 24. IX. 2003). ...

autobiografija

autobiografija (auto- + biografija), opis vlastitoga života, pisan u obliku pjesme, pisma, putopisa, ...

balkanizmi

balkanizmi, zajednička obilježja više jezika koji se govore na jugoistočnom europskom poluotoku. Osobito ...

Balkanski poluotok

Balkanski poluotok (Balkan), najistočniji od triju južnih europskih poluotoka; leži između Crnoga, Mramornoga, ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >