struka(e): matematika

kompleksna analiza, grana matematike koja se bavi proučavanjem funkcija kompleksne varijable, stavljajući težište na derivacije i integrale kompleksnih varijabla. Prve indicije korisnosti kompleksnih brojeva u matematičkim postupcima otkrio je Geronimo Cardano, a kompleksnu analizu dalje su razvijali Augustin-Louis Cauchy (Cauchyjev integralni teorem, Cauchyjev teorem, Cauchy-Riemannovi uvjeti), Carl Friedrich Gauss (prikazao kompleksne brojeve u kompleksnoj ravnini i tako ih povezao s realnim brojevima, dao fundamentalni teorem algebre), Georg Fredrich Bernhard Riemann (zasnovao geometrijski pristup teoriji funkcija kompleksne varijable) i dr. Primjena zakonitosti kompleksne analize važna je za matematiku i za matematičko opisivanje fizikalnih problema, prirodnih pojava i tehničkih procesa.

Citiranje:

kompleksna analiza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2013. – 2024. Pristupljeno 22.5.2024. <https://www.enciklopedija.hr/clanak/kompleksna-analiza>.