elektromagnetsko međudjelovanje

elektromagnetsko međudjelovanje, temeljno međudjelovanje elementarnih čestica koje imaju električni naboj. Opisano je Maxwellovim jednadžbama. Primjer je elektrostatička sila između električki nabijenih čestica koja proizlazi od izmjene virtualnih fotona. Jakost te sile karakterizirana je bezdimenzionalnom konstantom fine strukture, α = 1/137. Ta je jakost, a time i brzina elektromagnetskih procesa, manja od jakosti jakih međudjelovanja a slabija od jakosti jakih i slabih međudjelovanja. Na fundamentalnijoj ljestvici energija, dostupnoj modernim akceleratorima čestica, elektromagnetsko međudjelovanje objedinjeno je sa slabim međudjelovanjem u elektroslabo međudjelovanje. Pritom je kvantna elektrodinamika, kao uspješna teorija elektromagnetskoga međudjelovanja, bila uzorom formulaciji elektroslabe teorije.

Citiranje:
elektromagnetsko međudjelovanje. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 18. 9. 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=17629>.