matematička analiza

matematička analiza, dio matematike, točnije uobičajeni naziv za nastavni predmet koji se bavi analizom funkcija realne varijable i njihovim svojstvima od definiranja osnovnih elementarnih funkcija, preko pojma limesa niza i funkcije, neprekidnosti funkcije, proučavanja beskonačnih redova do diferencijalnog i integralnog računa. (→ analitička geometrija; kompleksna analiza)

matematička analiza. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 5.4.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=39393>.