STRUKE:

Bernoullijeva jednadžba

Bernoullijeva jednadžba [bεrnu'li~] (po Danielu Bernoulliju), osnovni zakon strujanja fluida koji tvrdi da je zbroj vanjskoga tlaka p, hidrostatskoga tlaka ρgh i dinamičkoga tlaka 1/2 ρv² u nekome zatvorenome fizikalnom sustavu stalan, dakle: p + ρgh + 1/2 ρv2 = konst, gdje je ρ gustoća fluida, g gravitacijsko ubrzanje, h visina i v brzina strujanja fluida u nekoj točki. Proizlazi iz primjene zakona očuvanja energije i jednadžbe kontinuiteta. Kod horizontalnog strujanja ne postoji razlika hidrostatskih tlakova (h = konst) pa Bernoullijeva jednadžba ima samo dva člana, statički i dinamički tlak, te se povećanjem brzine strujanja dinamički tlak povećava, a statički smanjuje.

S pomoću Bernoullijeve jednadžbe moguće je objasniti razne pojave povezane sa strujanjem tekućina i plinova, npr. let zrakoplova: zrak struji uz gornju zakrivljenu plohu krila brže nego ispod krila, pa je tlak na donju plohu krila veći nego na gornju, a posljedica toga je da na krila djeluje ukupna sila prema gore koja diže zrakoplov.

Citiranje:
Bernoullijeva jednadžba. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 29. 1. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=7186>.