Upit elipsa, pronađeno natuknica: 19

elipsa

elipsa (znanstv. lat. ellipsis, od grč. ἔλλεıψıς: nedostatak). 1. U matematici, algebarska ravninska ...

aksonometrija

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se tijela (prostorne ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

Apolonije iz Perge

Apolonije iz Perge (grč. Ἀπολλώνιος ὁ Περγαĩος, Apollṓnios ho Pergaĩos), grčki matematičar, nazvan »veliki ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

direktrisa

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče ...

indikatrisa

indikatrisa (francuski indicatrice < srednjovjekovni latinski indicatrix: pokazivačica), krivulja drugoga ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona koja opisuju gibanje planeta oko Sunca što ih je formulirao Johann(es) ...

konike

konike (prema konus) (čunjosječnice), algebarske ravninske krivulje drugoga reda nastale presjekom ravnine ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...

(1)  2