Upit elipsa, pronađeno natuknica: 19

elipsa

elipsa (znanstv. lat. ellipsis, od grč. ἔλλεıψıς: nedostatak). 1. U matematici, algebarska ravninska ...

aksonometrija

aksonometrija (grč. ἄξων: os, osovina + -metrija), metoda deskriptivne geometrije kojom se tijela (prostorne ...

algebarska krivulja

algebarska krivulja, algebarska mnogostrukost prve veličine; neprazni skup točaka koje zadovoljavaju ...

Apolonije iz Perge

Apolonije iz Perge (grč. Ἀπολλώνιος ὁ Περγαĩος, Apollṓnios ho Pergaĩos), grčki matematičar, nazvan »veliki ...

arhitektura

arhitektura (lat. architectura, od grč. ἀρχıτέϰτων: graditelj) (graditeljstvo), umjetnost organiziranja ...

direktrisa

direktrisa (franc. directrice: upraviteljica), u geometriji, (1) ravnalica, krivulja duž koje se pomiče ...

indikatrisa

indikatrisa (francuski indicatrice < srednjovjekovni latinski indicatrix: pokazivačica), krivulja drugoga ...

Keplerovi zakoni

Keplerovi zakoni, tri zakona o gibanju planeta koje je formulirao Johann(es) Kepler u djelima Nova astronomija ...

konike

konike (prema konus) (čunjosječnice), algebarske ravninske krivulje drugoga reda nastale presjekom ravnine ...

krivulja

krivulja, grafički prikaz neprekidne matematičke funkcije u višedimenzijskom prostoru. Definicije krivulje ...

(1)  2