Upit fluid, pronađeno natuknica: 39

fluid

fluid (lat. fluidum: tekućina), tekućina ili plin, tekuća ili plinovita tvar kojoj molekule lako mijenjaju ...

aerodinamički tunel

aerodinamički tunel, uređaj za ispitivanje aerodinamičkih svojstava tijela, tj. za određivanje slike ...

bušenje na veliku dubinu

bušenje na veliku dubinu, izradba dubokih bušotina u Zemljinoj kori, ponajprije radi pronalaženja nafte ...

fluidika

fluidika (prema fluid), grana fizike i tehnike, koja obuhvaća proučavanje i primjenu strujanja fluida ...

genetika

genetika (engl. genetics), biološka znanost koja istražuje nasljeđivanje i raznolikost genetičke informacije. ...

hidrodinamički tlak

hidrodinamički tlak, tlak u fluidu koji struji. U horizontalnoj cijevi je zbroj statičkog i dinamičkoga ...

izmjenjivač topline

izmjenjivač topline, uređaj koji služi za prijenos topline s jednoga fluida (plin, para, kapljevina) ...

jednadžba kontinuiteta

jednadžba kontinuiteta, jednadžba koja iskazuje da je protok fluida stalan i da je brzina strujanja ...

Knudsen, Martin Hans Christian

Knudsen [knu'sən], Martin Hans Christian, danski fizičar i oceanograf (Hasmark, 15. II. 1871 – Kopenhagen, ...

konvekcija

konvekcija (kasnolat. convectio: prijenos). 1. U fizici, prijenos topline strujanjem fluida. Prirodna ...

(1)  2  3  4