Upit fotosinteza, pronađeno natuknica: 13

fotosinteza

fotosinteza (foto- + sinteza), proces stvaranja organskih tvari iz ugljikova dioksida (CO2) i vode (H2O) ...

batijalno područje

batijalno područje (grč. βαϑύς: dubok), morski prostor od 200 do 2000 m dubine. Prostire se od ruba ...

Calvin, Melvin

Calvin [kæ'lvin], Melvin, američki kemičar (Saint Paul, Minnesota, 8. IV. 1911 – Berkeley, California, ...

Eyring, Henry

Eyring [ẹi'riŋ], Henry, američki fizikalni kemičar (Colonia Juárez, Chihuahua, Meksiko, 20. II. 1901 ...

fiziologija

fiziologija (fizio- + -logija), znanost o životnim procesima i funkcioniranju živih organizama. Proučava ...

fotokemija

fotokemija (foto- + kemija), dio fizikalne kemije koji se bavi kemijskim reakcijama uz sudjelovanje ...

kisik

kisik, simbol O (lat. oxygenium), kemijski element (atomski broj 8, relativna atomska masa 15,9994), ...

kloroza

kloroza (kloro- + -oza), bolesno stanje biljke koje se očituje u žućkasto-zelenkastoj boji listova ...

Marcus, Rudolph Arthur

Marcus [mα'ɹkəs], Rudolph Arthur, američki kemičar kanadskog podrijetla (Montreal, 21. VII. 1923). Doktorirao ...

oksidacija i redukcija

oksidacija i redukcija (prema oksidi; lat. reductio: vraćanje natrag), kemijske reakcije pri kojima ...

(1)  2