Upit kvant, pronađeno natuknica: 20

kvant

kvant (od lat. quantum: koliko), najmanji iznos neke veličine za koji se, prema kvantnoj teoriji, ta ...

svjetlosni kvant

svjetlosni kvant →  foton ...

Bohr, Niels

Bohr [bu:'63308əɹ], Niels, danski fizičar (Kopenhagen, 7. X. 1885 – Kopenhagen, 18. XI. 1962). Otac Aagea ...

fonon

fonon (fon- + [fot]on), u fizici čvrstog stanja, kvant energije mehaničkih vibracija u čvrstom tijelu. ...

foton

foton (prema grč. φῶς, genitiv: φωτός: svjetlοst) (svjetlosni kvant) (znak γ), osnovni djelić energije ...

gama-zračenje

gama-zračenje (γ-zrake), elektromagnetski valovi vrlo visoke frekvencije i energije, koji nastaju prilikom ...

gravitacija

gravitacija (prema lat. gravitas: težina), sila uzajamnog privlačenja između masa. Po Isaacu Newtonu, ...

graviton

graviton (prema gravitacija) (znak G), hipotetska elementarna čestica koja je posrednik u gravitacijskome ...

ion

ion (grč. ἰόν: koji se kreće, od ἰέναı: ići, kretati se), električki jednostruko ili višestruko nabijeni ...

klorofil

klorofil (kloro- + -fil) (biljno zelenilo), zeleni biljni pigment, nuždan u procesu fotosinteze, smješten ...

(1)  2