Upit prizma, pronađeno natuknica: 22

prizma

prizma (kasnolat. prisma < grč. πρίσμα, od πρίειν: piliti, rezati). 1. Geometrijsko tijelo, poliedar ...

Nicolova prizma

Nicolova prizma [ni'kəl~], jedna od najpoznatijih naprava za stvaranje linearno polarizirane svjetlosti. ...

optička prizma

optička prizma, optička naprava ograničena dvjema ravnim plohama koje nisu međusobno paralelne; obično ...

elektronska optika

elektronska optika, grana fizike koja se bavi upravljanjem snopom elektrona s pomoću električnoga i ...

geometrijsko tijelo

geometrijsko tijelo, omeđeni trodimenzionalni dio prostora kojemu su zanemarena fizikalna svojstva (masa, ...

kazalište

kazalište (teatar), zgrada ili bilo kakva građevina, odnosno posebno obilježeno mjesto za izvedbe predstavljačkih ...

klin

klin. 1. Zaoštreno ili zašiljeno tijelo u obliku trokutaste prizme, najčešće od čelika. Služi za uvećavanje ...

kristalni sustavi

kristalni sustavi, prirodni koordinatni sustavi kojima se opisuje makrosimetrija i mikrosimetrija kristala, ...

kvadar

kvadar (austr. njem. Quader, prema starijem visokonjem. quāder[stein] < srednjovj. lat. quadrus [lapis]: ...

nakladništvo

nakladništvo (izdavaštvo), djelatnost kojom djelo postaje dostupno javnosti, a uključuje pribavljanje ...

(1)  2  3