STRUKE:

čikaška škola

čikaška škola.

1. Skupina arhitekata (Dankmar Adler, D. H. Burnham, William Holabird, Martin Roche i L. Sullivan te njegov učenik F. L. Wright) koja je djelovala u Chicagu na prijelazu iz XIX. u XX. stoljeće, zaslužna za razvoj arhitektonskoga izraza prikladnoga za nebodere. Odlikuje se primjenom čelične konstrukcije (tzv. čikaška konstrukcija), napuštanjem dekorativnog eklekticizma u obradbi fasada te apliciranom ornamentikom, koja proizlazi iz funkcije i konstrukcije same građevine (Adler i Sullivan: zgrade Auditorij, Chicago, 1887. i Guaranty, Buffalo, 1895).

2. Smjer suvremene ekonomske misli koji zastupa skupina ekonomista s Čikaškoga sveučilišta, među kojima su najistaknutiji H. Simons, F. A. Hayek, T. W. Schultz, M. Friedman, R. Lucas, G. Stigler, H. Simon, G. Becker i dr. Osnivatelji škole između dvaju svjetskih ratova bili su F. Knight i J. Viner. Škola je poznata kao ishodište suvremenoga monetarizma i obnove liberalizma. Povezuje ih čvrsta vjera u djelotvornost tržišta i nužnost ograničavanja državne intervencije u gospodarski život te širenje ekonomske analize i na druga područja društvenog života.

čikaška škola. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 25.3.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=13379>.