STRUKE:

brzina

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna točka ili tijelo giba. Iznos prosječne brzine je količnik prijeđenog puta i vremena utrošenog za to, a smjer brzine je tangenta na putanju. Grafički se brzina može predočiti s pomoću vektora: smjer vektora odgovara smjeru brzine a duljina vektora njezinom iznosu. Mjerna je jedinica brzine metar u sekundi (m/s). Upotrebljavaju se i izvedene jedinice: cm/s, km/h i dr. U pomorskom i zračnom prometu upotrebljava se jedinica brzine čvor (morska milja na sat), 1 čv = 0,514 m/s.

Srednja (prosječna) brzina količnik je cijelog prijeđenog puta i utrošenog vremena, bez obzira na to kako se ta brzina mijenjala duž puta.

Trenutačna brzina u nekoj točki vektorska je fizikalna veličina definirana s pomoću diferencijalnoga računa kao derivacija vektora položaja po vremenu: v = dr/dt. U širem smislu brzina je promjena neke fizikalne veličine s vremenom, npr. brzina obavljanja rada je snaga. (→ brzina svjetlosti; kutna brzina; obodna brzina)

Prosječne brzine (u m/s)

Rast kose 0,000 000 003
Puž 0,000 006
Pješak 1,5
Trkač 9
Trkaći konj 25
Bura 40
Brzi vlak 60
Lastavica 90
Zvuk (u zraku, 0 °C, 101 325 Pa) 332
Vrtnja Zemlje na ekvatoru 464
Mlazni zrakoplov 600
Molekula vodika na 0 °C 1843
Meteor pri padu na Zemlju 11 000
Zemlja na putu oko Sunca 29 760
Elektromagnetski valovi 299 792 458
brzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 23.2.2019. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9884>.