Upit geometrija, pronađeno natuknica: 82

matematika

matematika (lat. [ars] mathematica < grč. μαϑηματιϰὴ [τέχνη]: matematičko [umijeće], prema μάϑημα: nauk; ...

metrički prostor

metrički prostor (znak M), skup točaka na kojem je za svaki par točaka definirana metrika (funkcija ...

Monge, Gaspard

Monge [m61533:ž], Gaspard, francuski matematičar, fizičar i političar (Beaune, 10. V. 1746 – Pariz, 28. VII. 1818). ...

Mori Shigefumi

Mori [mori] Shigefumi, japanski matematičar (Nagoya, 23. II. 1951). Na Sveučilištu u Kyotu diplomirao ...

neeuklidske geometrije

neeuklidske geometrije, svi geometrijski sustavi koji se izborom aksioma razlikuju od euklidske geometrije ...

Odington, Walter

Odington [61595u'diŋtən], Walter, engleski glazbeni teoretičar i znanstvenik (djelovao između 1298. i 1316). ...

Pahimer, Juraj

Pahimer, Juraj (Georgije, grčki Γεώργιος Παχυμέρης, Geṓrgios Pakhymérēs, latinizirano Georgius Pachymeres), ...

Palman, Dominik

Palman, Dominik, hrvatski matematičar (Senj, 9. VIII. 1924 – Zagreb, 17. IV. 2006). Na Sveučilištu u ...

Pavić, Slavka

Pavić, Slavka (Slavica), hrvatska fotografkinja (Jajce, BiH, 20. X. 1927). Studirala je na Ekonomskom ...

Petrić, Frane

Petrić, Frane (Patritius, Patricius [pa:tri'ci∙us], Patrizzi, Franciscus), hrvatski filozof i polihistor ...

|<  1  2  3  4  5 (6)  7  8  9