STRUKE:

meteorološki element

meteorološki element, veličina kojom se prikazuje fizikalno stanje atmosfere i fizikalne pojave u njoj. Glavni meteorološki elementi dijele se na elemente koji ponajviše ovise o djelovanju Sunca (intenzitet i trajanje Sunčeva zračenja, temperatura zraka), na one elemente koji određuju stanja i promjene mehaničke naravi uz utjecaj gravitacijske sile (tlak zraka, smjer i brzina vjetra) i na elemente koji su u vezi s vodenom parom u atmosferi (isparavanje, vlažnost zraka, oblaci, oborine). U meteorološke elemente ubrajaju se također toplinsko zračenje atmosfere i Zemlje, horizontalna vidljivost, snježni pokrivač, optičke i električne pojave u atmosferi i dr. Meteorološki elementi utječu jedni na druge, a njihove se vrijednosti mijenjaju vremenski i od mjesta do mjesta. Skup vrijednosti meteoroloških elemenata na određenome mjestu u određenome trenutku naziva se vrijeme. Vrijednosti meteoroloških elemenata određuju se redovito mjerenjem i motrenjem na meteorološkim postajama s pomoću meteoroloških instrumenata (npr. anemometra, aneroida, barometra, higrometra, hipsometra, kišomjera, nefoskopa, piranometra, pirheliometra, psihrometra, termometra), meteoroloških balona, meteoroloških plutača, radiosondi, meteoroloških satelita i dr.

Citiranje:
meteorološki element. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 12. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=40416>.