TRAŽI DALJE:
STRUKE:

paralelepiped

ilustracija
PARALELEPIPED

paralelepiped (kasnolat. parallelepipedum, prema grčkom παραλληλεπίπεδον: ravan), četverostrana prizma kojoj su baza i sve strane paralelogrami, a nasuprotne strane jednake. Sve četiri prostorne dijagonale sijeku se u jednoj točki koja ih polovi. Ima osam vrhova i dvanaest bridova. Paralelepiped kojemu su sve plohe pravokutnici naziva se kvadar, a ako su sve plohe kvadrati kocka.

Citiranje:
paralelepiped. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 16. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=46617>.