STRUKE:

brzina

brzina (znak v), vektorska fizikalna veličina koja opisuje kako se brzo i u kojem smjeru neka materijalna točka ili tijelo giba.

Grafički se brzina može predočiti s pomoću vektora: smjer vektora odgovara smjeru brzine a duljina vektora njezinu iznosu. Mjerna je jedinica (m/s). Rabe se i izvedene jedinice: cm/s, km/h i dr. U pomorskom i zračnome prometu rabi se jedinica brzine čvor (morska milja na sat), 1 čv = 0,514 m/s.

Srednja (prosječna) brzina količnik je radijvektora r i utrošenog vremena t, bez obzira na to kako se ta brzina mijenjala duž puta: v = Δrt. Ako je gibanje jednoliko, iznos srednje brzine količnik je prijeđenoga puta s i protekloga vremena: v = s/t.

Trenutačna brzina u nekoj točki vektorska je fizikalna veličina definirana s pomoću diferencijalnoga računa kao derivacija radijvektora po vremenu: v = Δrt. U pravokutnome Kartezijevu koordinatnom sustavu trenutačna brzina je v = (dx/dti + (dy/dtj + (dx/dtk, gdje su ijk jedinični vektori koordinatnih osi xyz.

U širem smislu brzina je promjena neke fizikalne veličine s vremenom, npr. brzina obavljanja mehaničkoga rada je snaga, brzina promjene brzine je ubrzanje. (→ brzina svjetlosti; brzina zanošenjakutna brzina; obodna brzina)

Prosječne brzine (u m/s)

Rast kose 0,000 000 003
Puž 0,000 006
Pješak 1,5
Trkač 9
Trkaći konj 25
Bura 40
Brzi vlak 60
Lastavica 90
Zvuk (u zraku, 0 °C, 101 325 Pa) 332
Vrtnja Zemlje na ekvatoru 464
Mlazni zrakoplov 600
Molekula vodika na 0 °C 1843
Meteor pri padu na Zemlju 11 000
Zemlja na putu oko Sunca 29 760
Elektromagnetski valovi 299 792 458
brzina. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2018. Pristupljeno 28.3.2020. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=9884>.