STRUKE:

adijabatski proces

ilustracija
ADIJABATSKI PROCES, rad izvršen pri adijabatskome procesu u p, V dijagramu

adijabatski proces (grč. ἀδıάβατος: koji se ne može prijeći), termodinamički proces u kojem nema izmjene topline između termodinamičkoga sustava i okoline. Budući da se pri adijabatskome procesu ne povećava entropija, on je ujedno i izentropni. Za idealni plin adijabatsko smanjivanje volumena rezultira zagrijavanjem, a širenje hlađenjem. Može se postići u toplinski izoliranim sustavima ili brzim odvijanjem procesa. Mehanički rad adijabatskoga procesa je pozitivan pri širenju, a negativan pri sažimanju plina. U usporedbi s izotermnim procesom, za jednaku promjenu volumena, mehanički rad adijabatskoga procesa je manji.

Za idealni plin veze između tlaka i volumena, tlaka i temperature i temperature i tlaka pri adijabatskiome procesu opisuju tri Poissonove jednadžbe: TVϰ–1 = konst., pVϰ = konst. i Tϰp1–ϰ = konst., gdje je p tlak, T temperatura, V volumen, a ϰ adijabatski koeficijent plina.

Adijabata je krivulja koja opisuje promjene tlaka i volumena pri adijabatskome procesu.

Citiranje:
adijabatski proces. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 8. 8. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=481>.