Upit vektor, pronađeno natuknica: 59

vektor

vektor (lat. vector: prenositelj). 1. U matematici, element vektorskoga prostora. Pojam vektora razvio ...

električna polarizacija

električna polarizacija (vektor polarizacije) (znak P), vektorska fizikalna veličina koja opisuje koliki ...

vektor električnoga pomaka

vektor električnoga pomaka →  električna indukcija ...

jedinični vektor

jedinični vektor (ort), vektor jediničnog iznosa i bilo kojega smjera. Jedinični vektor a0 vektora a ...

svojstveni vektor

svojstveni vektor, vektor linearnog operatora A na vektorskom prostoru X jest vektor x iz toga prostora, ...

A

A. 1. Prvo slovo u svim grafijskim sustavima starosemitskoga podrijetla pa tako i u hrvatskoj latinici ...

Ampèreovo pravilo desne ruke

Ampèreovo pravilo desne ruke [8118pε:'ʀ~], pravilo za određivanje smjera u kojem vanjsko magnetsko polje ...

B

B. 1. Drugo slovo hrvatske i drugih latiničnih abeceda. U glagoljici, bugarsko-makedonskoj i hrvatskoj, ...

C

C. 1. Treće slovo latiničnih alfabeta (abeceda). U hrvatskoj se abecedi tim slovom od XIX. st. dosljedno ...

centripetalna sila

centripetalna sila (centri- + lat. petere: težiti) (znak Fcp), sila koja djeluje na neku česticu ili ...

(1)  2  3  4  5  6