Upit broj, pronađeno natuknica: 2813

broj

broj. 1. U matematici, osnovni matematički pojam koji nastaje apstrahiranjem predodžbe o prebrojavanju ...

Abbeov broj

Abbeov broj (znak V) (po Ernstu Abbeu), fizikalna veličina kojom se opisuje disperzija svjetlosti u ...

atomski broj

atomski broj (protonski broj, redni broj elementa) (znak Z), broj protona u atomskoj jezgri, jednoznačno ...

Avogadrov broj

Avogadrov broj →  avogadrova konstanta ...

cetanski broj

cetanski broj, standardni pokazatelj kakvoće dizelskoga goriva, a odnosi se na brzinu njegova zapaljenja ...

decimalni broj

decimalni broj, realni broj prikazan decimalnim zapisom koji se sastoji od cijeloga dijela (lijevo od ...

Eulerov broj

Eulerov broj [61531i'ləɹ~] (po Leonhardu Euleru). 1. U matematici (znak e), transcendentni broj definiran ...

Feigenbaumov broj

Feigenbaumov broj [fại'gənbɔ:m~] (po američkom fizičaru Mitchellu Feigenbaumu), u teoriji kaosa univerzalna ...

Flamsteedov broj

Flamsteedov broj [flæ'msti:d~], broj pod kojim je John Flamsteed u svome zvjezdanome katalogu Britanski ...

Hittorf, Johann Wilhelm

Hittorf [hi'tɔrf], Johann Wilhelm, njemački fizičar i kemičar (Bonn, 27. III. 1824 – Münster, 28. XI. 1914). ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|