STRUKE:

Maxwellove jednadžbe

Maxwellove jednadžbe (po Jamesu Clerku Maxwellu), osnovne su jednadžbe elektromagnetizma koje izražavaju povezanost električnog i magnetskoga polja u prostoru i vremenu. Prema njima, promjene u električnom polju uzrokuju promjene u magnetskome polju i obrnuto i dovoljno je u nekom trenutku poznavati električno i magnetsko polje u prostoru kako bi se jednoznačno mogle odrediti vremenske promjene polja u budućnosti.

  značenje integralni oblik diferencijalni oblik
1. Gaussov zakon električnoga polja: izvor električnoga polja je električni naboj Maxwell1.jpg div D = ρ
2. Gaussov zakon magnetskoga polja: magnetsko polje nema izvor Maxwell2.jpg div B = 0
3. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije: svaka promjena magnetskoga polja stvara električno polje Maxwell3.jpg rot E = – B/t
4. Poopćeni Ampèreov zakon: oko vodiča kojim teče električna struja inducira se magnetsko polje i svako promjenljivo električno polje inducira magnetsko polje Maxwell5.jpg rot H = D/t + J

H je jakost magnetskoga polja, E jakost električnoga polja, c je brzina širenja promjene, odnosno brzina svjetlosti, t vrijeme, ρ gustoća električnoga naboja, D električna indukcija D = εE, B magnetska indukcija B = μH, S ploština zatvorene plohe, Q električni naboj, I jakost električne struje, gustoća električne struje I = ∫∫JdS.

Citiranje:
Maxwellove jednadžbe. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 3. 10. 2023. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=70457>.