Upit Grci, pronađeno natuknica: 239

Grci

Grci, narod indoeuropske skupine u jugoistočnoj Europi te skupni naziv za indoeuropska plemena koja ...

Abhazija

Abhazija, autonomna republika u sastavu Gruzije; 8640 km2, 240 705 st. (2011; 525 061 st., 1989). Leži ...

ad Calendas Graecas

ad Calendas (Kalendas) Graecas [~ kale'nda:s gre:'ka:s] (lat.), o grčkim kalendama. Kalende su kod Rimljana ...

afro-azijski jezici

afro-azijski jezici, danas već ustaljen naziv za jezike koji se govore ili su se govorili na široku ...

akvedukt

akvedukt (latinski aquaeductus: vodovod), mosna građevina za provođenje vode preko neravna zemljišta, ...

Albanija (država)

Albanija (Republika e Shqipërisë), država u jugoistočnoj Europi, između Crne Gore (duljina granice 172 km) ...

alfabet

alfabet, konvencionalno poredan niz svih slova koja se upotrebljavaju u kojem pismu, pa onda, u prenesenom ...

amputacija

amputacija (lat. amputatio: odsijecanje). 1. Traumatsko, operacijsko ili spontano uklanjanje organa ...

Anahita

Anahita (staroperz.: neokaljana), iranska božica nebeskih voda, plodnosti i ljubavi; spominje se u Avesti. ...

Andros

Andros (novogrčki Ανδρος, Ándros [a'nδros]), najsjeverniji grčki otok u Cikladima; 380 km2, 9221 st. ...

(1)  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >  >|